Binnen de Stichting is een Adviesraad ingesteld, waarin alle deelnemende zorgvoorzieningen zijn vertegenwoordigd. Deze Adviesraad adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur met betrekking tot  de doelstelling van de Stichting en ten aanzien van meerjarenbeleidsplannen, de begroting en de vaststelling van de hoogte van de jaarlijkse bijdrage van de deelnemers. Binnen de Adviesraad wordt kennis en kunde gedeeld aan de hand van thematische onderwerpen en rapportages vanuit de diverse commissies.

De Adviesraad kan tevens het vertrouwen in het bestuur opzeggen. Indien dit gebeurt dient het bestuur af te treden. Op deze wijze is het democratisch gehalte van de Stichting gewaarborgd.

Contactgegevens

Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd
Stationsplein 121
Postbus 2077 3800 CB Amersfoort

E: info@KCdementieopjongeleeftijd.nl

Kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd – info@kenniscentrumdementieopjongeleeftijd.nl Inloggen