Waar staat het Kenniscentrum voor?

Om de zorg voor jonge mensen met dementie te verbeteren, is in 2003 het initiatief genomen om zorgvoorzieningen die zorg bieden aan deze doelgroep bijeen te brengen en te laten samenwerken. Twintig zorgvoorzieningen sloten zich aan bij de Stuurgroep en dit heeft geleid tot het opstellen van zorgprogramma’s, wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling. Tevens zijn goede resultaten behaald op het terrein van bekostiging van de zorg.

Om zich beter te positioneren ten opzichte van overheden, ziektekostenverzekeraars en overige relevante organisaties is in 2013 besloten tot de oprichting van een stichting. In deze stichting zijn momenteel 14 zorgvoorzieningen actief, waarbij voor de komende jaren een groei van het aantal deelnemers wordt voorzien.

Het Kenniscentrum werkt nauw samen met de Alzheimercentra in Nijmegen, Rotterdam, Amsterdam, Maastricht en Groningen. Daarnaast wordt samengewerkt met Alzheimer Nederland.

Huidige samenstelling van het Bestuur:

Dhr T. van Kempen (Thed) oud lid raad van bestuur Groenhuysen, Roosendaal

Mw. M. Hertogs, penningmeester, Archipel zorggroep, te Eindhoven
Mw. I. Nijburg, Florence, Den Haag
Dhr. B. Janssen, De Wever, Tilburg
Mw. T. Smulders, Stichting De Waalboog, Nijmegen

Vacatures
Vacature lid bestuur wetenschap & praktijk
Vacature bestuurslid inhoudsdeskundige

Contactgegevens

Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd
Stationsplein 121
Postbus 2077 3800 CB Amersfoort

E: info@KCdementieopjongeleeftijd.nl

Kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd – info@kenniscentrumdementieopjongeleeftijd.nl Inloggen